sobota, 31 grudnia 2016

[PL] Windows Server 2008 R2 SP1 - podłączenie stacji roboczej do domeny bez dostępu do sieci

Windows Server 2008 R2 umożliwia tzw. offline domain join, czyli podłączenie stacji roboczej do domeny w sytuacji, gdy przyłączany komputer nie posiada aktualnie połączenia z kontrolerem domeny. 

Poniżej zamieszczam krótki opis w jaki sposób można skorzystać z tej metody na przykładzie kontrolera domeny z Windows Server 2008 R2 SP1 x64 Enterprise oraz Windows 8.1 Enterprise x64.

Na serwerze: 

djoin 
/PROVISION 
/DOMAIN "wroblewski.local" 
/MACHINE "AW-TEST" 
/SAVEFILE "C:\test_offline_join\AW-TEST"


Na kliencie:

djoin 
/REQUESTODJ 
/LOADFILE "C:\test_offline_join\AW-TEST" 
/WINDOWSPATH "c:\windows" 
/LOCALOS


Efekt:
niedziela, 18 grudnia 2016

[PL] Windows Server 2008 R2 SP1 - szyfrowanie partycji niesystemowych z użyciem BitLocker

Poniżej umieszczam krótki opis w jaki sposób zaszyfrować partycję niesystemową w Windows Server 2008 R2 SP1 x64 w ten sposób, aby dostęp do niej wymagał wprowadzenia hasła. Dzięki temu, w przypadku kradzieży dysku zawierającego zabezpieczoną w ten sposób partycję, złodziej nie uzyska dostępu do danych znajdujących się na niej, o ile nie będzie znał hasła odzyskiwania. W tym celu skorzystamy z mechanizmu szyfrowania dysku BitLocker wbudowanego między innymi w Windows Server 2008 R2 oraz w Windows 7 (przy czym jedynie w edycjach Enterprise, Ultimate).

Na początek - korzystając z Server Managera - powinniśmy zainstalować funkcję BitLocker.  Otwieramy więc Server Manager - naciskamy prawym przyciskiem myszy na Features - Add Features. W oknie Add Features Wizard na ekranie Select Features zaznaczamy BitLocker Drive Encryption, wybieramy Next i postępujemy zgodnie z bieżącymi wskazówkami instalatora.

 


Kolejnym krokiem jest zaszyfrowanie partycji. Odszukujemy w systemie i otwieramy BitLocker Drive Encryption. W BitLocker Drive Encryption naciskamy Turn on BitLocker obok partycji, którą chcemy zaszyfrować.


System wyświetla zapytanie czy chcemy rozpocząć korzystanie z BitLockera, ponieważ powinno być ono używane jedynie na serwerach cechujących się wysoką wydajnością oraz w sytuacji gdy serwer nie znajduje się w bezpiecznej lokalizacji fizycznej. Odpowiadamy Yes na pytanie Do you want to start BitLocker setup?

Na ekranie BitLocker Drive Encryption - Choose how you want to unlock this drive zaznaczamy Use a password to unlock the device i wprowadzamy hasło, które będzie służyć do uzyskania dostępu do partycji, którą wybraliśmy. Klikamy Next.


Na ekranie BitLocker Drive Encryption - How do you want to store your recovery key? wybieramy sposób zabezpieczenia klucza odzyskiwania, który może przydać się w sytuacji awaryjnej. Jedną z możliwości jest wydrukowanie go (Print the recovery key), umieszczenie na pendrive (Save the recovery key to a USB flash drive) lub zapisanie do pliku tekstowego (Save the recovery key to a file).  Na potrzeby tego wpisu, skorzystam z ostatniej ze wspomnianych opcji i wskażę zapisanie pliku na pulpit, ale nie jest to rekomendowane w środowisku produkcyjnym, o czym informuje mnie system i wymaga potwierdzenia chęci wykonania takiej czynności na ekranie z pytaniem Do you want to save the recovery key on this computer?, gdzie odpowiadam Yes.Po wybraniu interesującej nas opcji zabezpieczenia klucza powinniśmy ujrzeć informację w tej sprawie po czym klikamy Next. W moim przypadku jest to informacja You recovery key has been saved oraz fakt pojawienia się na pulpicie pliku tekstowego z kluczem odzyskiwania BitLockera.


BitLocker wymaga jeszcze tylko potwierdzenia, że chcemy zaszyfrować wskazaną partycję. Na ekranie BitLocker Drive Encryption - Are you ready to encrypt this drive naciskamy Start Encrypting.


W tym momencie powinno rozpocząć się szyfrowanie partycji, którego postęp możemy obserwować na bieżąco.


Po pomyślnym zakończeniu procesu szyfrowania powinien zostać wyświetlony komunikat BitLocker Drive Encryption - Encryption of X: is complete (gdzie X: to litera partycji), na którym klikamy Close.


Od tej pory w oknie BitLocker Drive Encryption w Panelu Sterowania przy zaszyfrowanej partycji powinny być dostępne opcje Turn Off BitLocker i Manage BitLocker zamiast Turn On BitLocker.


Gdy zrestartujemy serwer i otworzymy okno Komputer nasza zaszyfrowana partycja nie będzie widoczna tak jak wszystkie inne, niezaszyfrowane partycje, ale będzie posiadać kłódkę, a przy próbie uzyskania dostępu do danych na niej się znajdujących zostanie wyświetlony ekran wymagający wprowadzenia hasła i naciśnięcia Unlock.


Najczęściej zadawane pytania
Q: Czy w trakcie szyfrowania partycji zostaną usunięte dane, które się na niej znajdują?
A: Nie - w moim przypadku nie nastąpiła utrata danych, ale oczywiście warto profilaktycznie wykonać wcześniej kopie bezpieczeństwa, jeżeli na partycji którą chcemy zaszyfrować znajdują się ważne dane.

Q:  Czy są inne, bezpłatne rozwiązania, które można zastosować w innych edycjach Windows, nie tylko Enterprise & Ultimate?
A: Tak. Alternatywnym rozwiązaniem - działającym we wszystkich edycjach  Windows  (również Home)  -  jest bezpłatny program VeraCrypt, który opisywałem jakiś czas temu w artykule "Szyfrowanie dysków i wolumenów z użyciem VeraCrypt" na łamach "IT Professional".

Q: W jaki sposób można dokonać wyboru algorytmu szyfrowania?
A: Służy do tego poniżej wymienione ustawienie Group Policy:

Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - BitLocker Drive Encryption - Choose drive encryption method and cipher strength.


Q: Czy i w jaki sposób można sprawdzić aktualnie wykorzystany algorytm szyfrujący względem konkretnej partycji?
A: Jest taka możliwość - służy do tego polecenie manage-bde -status


Q: Kiedy zachodzi potrzeba skorzystania z klucza odzyskiwania?
A: Na przykład gdy chcemy uzyskać dostęp do danych znajdujących się na zaszyfrowanej partycji z poziomu środowiska odzyskiwania Windows (chodzi o opcję Napraw (Repair) po uruchomieniu komputera z płyty instalacyjnej Windows)Q: Czy istnieje możliwość odszyfrowania partycji?
A: Tak - w tym celu w oknie BitLocker Drive Encryption należy skorzystać z opcji Turn Off BitLocker po czym potwierdzić swój wybór wybierając Decrypt Drive w oknie Turn Off BitLocker.

Q: Czy istnieje możliwość zmiany hasła, które służy do uzyskiwania dostępu do partycji?
A: Tak - aby tego dokonać należy otworzyć  BitLocker Drive Encryption i skorzystać z opcji Manage BitLocker na wysokości interesującej nas partycji, po czym wybrać Change password to unlock the drive, wprowadzić nowe hasło i kliknąć Next. Powinien zostać wyświetlony komunikat Your password has been changed.sobota, 3 grudnia 2016

[EN] How solve problem in Windows 8.1 with connect to WSUS 3.0 SP2 (Code 80096002)?

If you see error "Windows could not search for new updates There was a problem checking for updates Error(s) found: Code 80096002 Windows Update ran into a problem" in Windows Update on Windows 8.1 x64 after configure that this client computer will use WSUS 3.0 SP2 (Windows Server 2008 R2 x64 SP1), you should install  download and install Update for Windows Server Update Services 3.0 SP2 for x64-based Systems (KB2734608).


Additionally you ensure that settings "Specify intranet Microsoft update service location" in the GPO they are correct and is according to the settings selected during installation of WSUS.