sobota, 22 października 2016

SQL Server 2014 SP2 - eksport danych z użyciem BCP lub import z użyciem BULK INSERT z zachowaniem polskich znaczków

Aby podczas eksportu danych z użyciem BCP do pliku zostały zachowane polskie znaczki (ą, ę, ź, ć) należy zastosować BCP z parametrem -C ACPW przypadku BULK INSERT należy skorzystać z parametru WITH (CODEPAGE='ACP')
Jeżeli powyższe nie działa, należy wówczas zweryfikować parametr Collation - w moim przypadku jest to Polish_CI_AS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz