niedziela, 30 października 2016

SQL Server 2014 SP2 - Dedicated Admin Connection (DAC)

Microsoft SQL Server oferuje specjalny tryb połączeń o nazwie Dedicated Admin Connection (w skrócie DAC), który pozwala nawiązać połączenie do serwera SQL, gdy jest on obciążony. Metoda ta nie powinna być wykorzystywana w trakcie codziennej pracy administracyjnej, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych celem bieżącej obsługi problemu z działaniem Microsoft SQL Server uniemożliwiającego jego administrację w tradycyjny sposób.  

Aby skorzystać z DAC z poziomu lokalnej maszyny, uruchamiamy SQL Server Managament Studio i wybieramy z paska narzędziowego u góry Database Engine Query (obok New query).

Następnie w oknie Connect to Database Engine podajemy dane na potrzeby połączenia z instancją SQL Server z tą różnicą, że w polu Server name poprzedzamy nazwę naszego serwera i instancji przedrostkiem ADMIN: (np. ADMIN:SERWER\INSTANCJA01 zamiast SERWER\INSTANCJA01). 


Prawidłowe zalogowanie się w trybie DAC skutkować będzie wywołaniem okna zatytułowanego analogicznie do: SQLQuery1.sql - ADMIN:SLAB01\TESTOWA01.master (FIRMA\Administrator (51)), gdzie słowo ADMIN: wskazuje, iż jest to połączenie do instancji z zastosowaniem DAC


Aby sprawdzić czy jest aktywna obsługa zdalnych połączeń typu DAC, możemy skorzystać z następującego polecenia:

USE [master]
GO
EXEC sp_configure 'remote admin connections'
  
Gdzie w wynikach zwracamy uwagę na wartości config_value i run_value (wartość 1 oznacza włączone)

 
Aby móc nawiązać połączenie typu DAC zdalnie, należy uaktywnić opcję remote admin connections na interesującej nas instancji. Możemy to zrobić korzystając z następującego polecenia:

USE [master]
GO
EXEC sp_configure 'remote admin connections', 1;
GO
RECONFIGURE
GO

Oprócz tego należy wiedzieć, że:
  • SQL Server w celu obsługi DAC wykorzystuje port TCP 1434, o ile jest on dostępny bądź przypisuje dynamicznie port TCP w trakcie uruchamiania silnika bazodanowego
  • Aby możliwe było nawiązanie połączenia DAC powinna być włączona usługa SQL Server Browser

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz